ก๊าซออกซิเจนส่วนผสม 99.5%
ใช้คู่กับแก๊ส LPG หรือ อะเซทิลีน
ก๊าซออกซิเจนใช้เพื่องานตัด หรือเชื่อม

ออกซิเจน

  • รหัสสินค้า: 010101001
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 0.00B

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

Tags: ออกซิเจน, ก๊าซ, ลม