เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สำหรับงานอุตสาหกรรมเหล็ก ยา การแพทย์

คาร์บอนไดออกไซด์ (เล็ก)

  • รหัสสินค้า: 010431001
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 0.00B

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

Tags: คาร์บอนไดออกไซด์ (เล็ก), ก๊าซ