เกี่ยวกับบริษัท

เลิศอรุณเทรดดิ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรมแก่โรงงานในเขตจังหวัดนครปฐม
ต่อมาในปี 2541 จึงได้ขยายการให้บริการไปยังจังหวัดสมุทรสาคร และเพิ่มสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันเลิศอรุณเทรดดิ้ง มีสินค้าหลากหลายรายการ พนักงานตอบรับทางโทรศัพท์และทีมงานจัดส่งคอยให้บริการท่านอย่างรวดเร็วในเขตจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร

"เลิศอรุณเทรดดิ้ง เน้นด้านบริการ  คุณภาพสินค้า  ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ราคายุติธรรม"