การเตรียมชิ้นงานก่อนเชื่อมที่ยอด ทำให้ผลงานออกมาเยี่ยม !!

วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการเตรียมชิ้นงานก่อนลงมือเชื่อม   ซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นที่ช่างเชื่อมควรทำเพื่อให้ได้รอยเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ  หากมีสิ่งเจืออื่นอยู่บนชิ้นงานเชื่อม สิ่งเจือจะถูกหลอมเข้ากับบ่อหลอมส่งผลให้รอยเชื่อมมีประสิทธิภาพต่ำลง  หรือเสียหายได้หรือหากการหลอมนั้นไม่ลึกพอก็จะทำให้ขาดความแข็งแรงเช่นกัน  ดังนั้นช่างเชื่อมจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ครับ 
1 ชิ้นงานควรได้รับการบากหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความหนาและความแข็งแรงที่ต้องการ
2 บริเวณผิวชิ้นงานที่จะทำการเชื่อมต้องสะอาดปราศจากฝุ่น ดิน คราบน้ำมัน จารบี สี เทปกาว หรือสนิม
3 ทำความสะอาดชิ้นงานที่เปื้อนจารบี หรือคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์หรือน้ำมันโซล่า แล้วเผาให้แห้งด้วยหัวเผา หรือหัวเชื่อมแกส
4 ใช้แปรงทำความสะอาดชิ้นงานที่เปื้อนดินและคราบอื่นที่ขัดออกได้
5 คราบสนิมและคราบขี้เหล็กที่เกิดจากการรีดที่เกาะติดแน่น ทำความสะอาดได้โดยวิธีเจียระไน ใช้แปรงขัดด้วยเครื่องหรือวิธีพ่นทราย (Sandblast)
6 ความชื้นหากชิ้นงานเชื่อมเปียกชื้นให้ช่างเชื่อมกำจัดออกก่อนลงมือเชื่อม ด้วยการเผาให้แห้งโดยใช้หัวเผา หรือหัวเชื่อมแก๊ส
หมายเหตุ : เพื่อไห้ได้รอยเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดช่างเชื่อมควรตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมว่าปราศจากอุปสรรคเหล่านี้ก่อนลงมือเชื่อมนะครับ

ขอขอบคุณ คุณ สกล  บริษัท ไทยโตคูเด้น เอื้อเฟื้อความรู้  www.thaitokuden.com
ขอขอบคุณ วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เอื้อเฟื้อภาพประกอบ  

Related Products

ลวดเชื่อมไฟฟ้า 13A 2.6 mm

ลวดเชื่อมไฟฟ้า 13A 2.6 mm

13 A เป็นลวดเชื่อมประเภทไทยทาเนียมที่ใช้ได้ทุกท่าเชื่อมและเชื่อมได้ดีในท่าเชื่อมลง..

0.00B Ex Tax: 0.00B