ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บริษัทจะติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ตามข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อ

2. เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทจะแจ้งอัตราค่าขนส่งซึ่งคิดตามจริงกรณีใช้ขนส่งไปรษณีย์ หรือถ้าใช้บริษัทขนส่งของลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงบริษัทก็ได้

3. ลูกค้าจะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทตามยอดเงินที่ได้ยืนยันรวมค่าขนส่ง พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน บัญชีธนาคารของบริษัทมีต่อไปนี้

บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 464-2-40036-9 

บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 366-253088-9 

บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 712-6-06736-4